7.12.09

myös täällä jumalat ovat läsnä

"'Herakleitoksen kerrotaan puhutelleen häntä tapaamaan tulleita vieraita seuraavaan tapaan. Kun vieraat saapuivat, he näkivät hänet lämmittelemässä uunin vierellä. He pysähtyivät hämmästyneinä ja ennen kaikkea siksi, että hän rohkaisi epäröiviä tulemaan sisään sanoen: "Jumalat oleilevat myös täällä."'

Tarina puhuu puolestaan, mutta joitain seikkoja voidaan korostaa.

Tuntemattomien vierailijoiden joukko, joka uteliaana tungeksii ajattelijan luokse, pettyy ja joutuu hämmennyksiin saadessaan ensinäkymän hänen asuinsijastaan. He uskovat kohtaavansa ajattelijan poikkeuksellisissa, harvinaisissa ja siten kiihdyttävissä olosuhteissa. [...]

Sen sijaan uteliaat tapaavat Herakleitoksen uunin vierustalta, hyvin arkisesta ja huomaamattomasta paikasta. [...] Vieraat valmistautuvat lähtemään pois. Herakleitos lukee petetyn uteliaisuuden heidän kasvoiltaan. Hän tietää, että jos odotettu elämys ei toteudu, se riittää käännyttämään juuri saapuneen joukon paluumatkalle. Sen vuoksi hän rohkaisee heitä. Hän nimenomaan pyytää heitä astumaan sisään sanoen: einai gar kai entautha theous, 'myös täällä jumalat ovat läsnä'.

Nämä sanat näyttävät ajattelijan asuinsijan (ethos) ja hänen tekonsa toisessa valossa. [...] Kai entautha, 'myös täällä', uunin vierustalla, tässä tavallisessa paikassa, missä jokainen olio ja olosuhde, jokainen teko ja ajatus on läheistä ja tavanomaista, toisin sanoen tuttua, 'myös täällä", tuttuuden piirissä, einai theous, 'jumalat ovat läsnä'."

(Martin Heidegger, "Kirje humanismista", suom. Markku Lehtinen)